Връщане и замяна

Връщане на продукти

 • 7.9.1. Клиент на MOBILE STORE може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
  • 7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
  • 7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
  • 7.9.1.3. Продуктите имат фабрични дефекти.
  • 7.9.1.4. Клиентът е поръчал грешни продукти.
  • 7.9.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 • 7.9.1. Клиентът е задължен да информира MOBILE STORE за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 14 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 7.9.1.5.
 • 7.9.2. Клиент, който извести MOBILE STORE в съгласие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на MOBILE STORE не по-късно от 5 дни от подаването на известието, в противен случай MOBILE STORE ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
 • 7.9.3. Клиент на MOBILE STORE не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
  • 7.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 7.9.1.4.;
  • 7.9.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.9.1. е подадено в срок надвишаващ 14-те работни дни, предвидени в чл. 7.9.1 от работния ден следващ датата на сключването на договора.
  • 7.9.4.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
  • 7.9.4.4. MOBILE STORE си запазва правото да не приема обратно продукти , които поради своето естество не могат да бъдат върнати или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, като стъклени протектори. Членът / Клиентът ще бъде уведомен на страницата на всеки продукт дали може да бъде върнат или не.
 • 7.9.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.
 • 7.9.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 8.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
 • 7.9.7. В случай че Клиент върне продукт в съответствие с чл 8.9.1.3., но MOBILE STORE не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, MOBILE STORE се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 8.9.5.
 • 7.9.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.
 • 7.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 7.9.1.1. , 7.9.1.2. , 7.9.1.3 , при които www.mobilestorebg.com ще понесе разходите по доставката .